Informacje publiczne


Budżet gminy

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków w oparciu, o który zarządza się finansami gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy. Poniżej znajdują się odnośniki do zasobów elektronicznych związanych z budżetem: analizatorów danych budżetowych, umożliwiających analizę on-line planu i wykonania budżetu w różnych aspektach.

Zobacz na co wyda pieniądze Gmina Czerwonak w 2020 r. i sprawdź skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie.
Analizator dochodów budżetu
Analizator wydatków budżetu
Logo Uni Europejskiej z opisem